Svetopisemska druba Slovenije Svetopisemska druba Slovenije Kdo smo Kontakt

Berem Besedo

Domov | 30 dni | E100 | Sejalci | Gradivo


Postanimo sejalci

Vabilo vsem prijateljem Svetega pisma

Ivan Grohar: SejalecVeina slovenskih kristjanov ima z branjem Svetega pisma teave. Glavna teava sploh ni v tem, da ne bi imeli Svetega pisma v svojem jeziku; ne, bili smo celo dvanajsti narod na svetu s svojim celotnim prevodom Svetega pisma. Prav tako veinoma nismo tako ubogi, da si Svetega pisma ne bi mogli privoiti, tako kot mnogi ljudje po svetu, katerim je e dandanes lasten izvod Svetega pisma zgolj pobona elja. Ne, mi Sveto pismo imamo. Lepo varno spravljeno na polici, kjer se na njem nabira prah. Ali ni duhovno in moralno stanje v Sloveniji tako alostno tudi zato, ker kristjani tako slabo berejo, poznajo in ivijo svojo sveto knjigo?

Zato na Svetopisemski drubi zaenjamo kampanjo Berem besedo - mojih trideset dni s Svetim pismom. Njen cilj je, da bi imve ljudi stopilo na pot vsakodnevnega branja Svetega pisma.

Kristjane, ki e redno berete Sveto pismo, vabimo, da se nam pridruite in postanete sejalci Besede. Vsi kristjani smo namre udeleeni v velikem poslanstvu, ki nam ga je zaupal vstali Gospod: Pojdite torej in naredite vse narode za moje uence! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. (Mt 28,19.20) Mnogi ugotavljajo, da je Evropa in z njo tudi Slovenija postala misijonsko podroje, potrebno nove evangelizacije. V slovenski drubi, ki se je e skoraj povsem odtujila kranstvu, je vsak od nas poklican, da je misijonar v svojem okolju.

Preprost nain, kako lahko s tem zanete, je, da postanete zagovorniki rednega branja Svetega pisma. To je e posebej pomembno med tistimi, ki se pritevajo med kristjane, a te navade nimajo. Povabite jih h kampanji Berem Besedo. (Pri tem vam je lahko v oporo predstavitev kazala Berem Besedo.) Na Svetopisemski drubi smo pripravili dovolj kazal Berem Besedo, da jih lahko podarite svojim prijateljem in znancem. In oni jih lahko podarijo naprej.

Naj sporoilo Boje besede preplavi nao deelo! Naj Jezus, v katerega pravimo, da verujemo, zares zaivi v naih domovih, v naih srcih! Naj se to pozna v naem vsakdanjem ivljenju!

Odloitev

Odloil/a sem se, da postanem sejalec Besede.

Ime in priimek:

Ulica in hina t.:

Potna t.:    Kraj:

e-pota:    Telefon:

Podpis: Datum:

Svetopisemsko drubo prosim, naj mi polje izvodov kazala.

Soglaam, da Drutvo Svetopisemska druba Slovenije obdeluje pridobljene podatke v skladu z doloili zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).