Svetopisemska družba Slovenije Svetopisemska družba Slovenije Kdo smo Kontakt

Berem Besedo

Domov | 30 dni | E100 | Sejalci | Gradivo


E100: Izziv »Bistvenih sto«

Logotip izziva E100. E100® je registrirana blagovna znamka organizacije Scripture Union, Inc.; uporabljena je z dovoljenjem.Izziv Bistvenih sto (angleško: »Essential One Hundred«, od tod E100) so pripravili v ameriški organizaciji Scripture Union in ga že nekaj časa uspešno uporabljajo svetopisemske družbe v ZDA, Angliji, Avstraliji in drugod po svetu. Izziv E100 predstavlja nadaljevanje oz. razširitev pobude Mojih trideset dni s Svetim pismom. Gre za preverjen izbor stotih najpomembnejših odlomkov iz Svetega pisma, pri čemer je izbranih petdeset odlomkov iz Stare in petdeset iz Nove zaveze. Razdeljeni so v vsebinske sklope po pet odlomkov, s čimer bralec pridobi dober pregled nad vsebino celotnega Svetega pisma. Odlomki so kratki, čeprav nekateri obsegajo tudi po več poglavij, vendar vam branje ne bi smelo vzeti več kot petnajst minut na dan. Ko boste vsak dan obkljukali prebrani odlomek, boste po stotih dneh gotovo utrdili navado rednega branja Božje besede.

Bistvenih stoPripravili smo tudi knjigo »Bistvenih sto – potovanje v osrčje Svetega pisma« (prevod angl. »The Essential Bible Guide«), v kateri so praktični nasveti za molitev in premišljevanje ob stotih odlomkih s tega seznama.

Priporočamo vam, da po končanem izzivu »Bistvenih sto« čimprej poiščete svoj najljubši način nadaljnjega srečevanja z Besedo. Pri tem vam bodo v pomoč orodja, nasveti in pripomočki za branje na strani Gradivo. Prosimo vas tudi, da nam sporočite svoje vtise o sodelovanju v kampanji Berem Besedo, saj želimo, da se ta nenehno nadgrajuje in izpopolnjuje, da se bo »živa Božja beseda« (Heb 4,12) zares dotaknila mnogih src.

 

E100 – Sto najpomembnejših odlomkov iz Svetega pisma

I. Del: Stara zaveza

V začetku

1. Stvarjenje

Prva Mojzesova knjiga 1—2

2. Padec

Prva Mojzesova knjiga 3

3. Potop

Prva Mojzesova knjiga 6,5—7,24

4. Božja zaveza z Noetom

Prva Mojzesova knjiga 8,1—9,17

5. Babilonski stolp

Prva Mojzesova knjiga 11,1–9

Abraham, Izak in Jakob

6. Bog pokliče Abrahama

Prva Mojzesova knjiga 12

7. Božja zaveza z Abrahamom

Prva Mojzesova knjiga 15

8. Izakovo rojstvo in »žrtev«

Prva Mojzesova knjiga 21,1—22,19

9. Jakob in Ezav tekmujeta

Prva Mojzesova knjiga 27—28

10. Jakob in Ezav se spravita

Prva Mojzesova knjiga 32,2—33,20

Jožefova zgodba

11. Prodan za sužnja

Prva Mojzesova knjiga 37

12. Zapor in napredovanje

Prva Mojzesova knjiga 39—41

13. Deset bratov gre v Egipt

Prva Mojzesova knjiga 42

14. Bratje se vrnejo

Prva Mojzesova knjiga 43—44

15. Jožef razkrije, kdo je

Prva Mojzesova knjiga 45,1—46,7

Mojzes in izhod iz Egipta

16. Mojzesovo rojstvo

Druga Mojzesova knjiga 1—2

17. Goreči grm

Druga Mojzesova knjiga 3,1—4,17

18. Deset nadlog

Druga Mojzesova knjiga 6,28—11,10

19. Pasha in izhod iz Egipta

Druga Mojzesova knjiga 12,1–42

20. Prehod čez Rdeče morje

Druga Mojzesova knjiga 13,17—14,31

Postava in dežela

21. Deset zapovedi

Druga Mojzesova knjiga 19,1—20,21

22. Zlato tele

Druga Mojzesova knjiga 32—34

23. Józue, Mojzesov naslednik

Jozue 1

24. Prehod čez Jordan

Jozue 3—4

25. Padec Jerihe

Jozue 5,13—6,27

Sodniki

26. Izraelova neposlušnost

Sodniki 2,6—3,6

27. Debóra vodi Izrael

Sodniki 4—5

28. Gideon porazi Midjánce

Sodniki 6—7

29. Samson porazi Filistejce

Sodniki 13—16

30. Rutina zgodba

Ruta 1—4

Vzpon Izraela

31. Samuel posluša Boga

Prva Samuelova knjiga 1—3

32. Kralj Savel

Prva Samuelova knjiga 8—10

33. David in Goljat

Prva Samuelova knjiga 16,1—18,16

34. David in Savel

Prva Samuelova knjiga 23,7—24,23

35. Kralj David

Druga Samuelova knjiga 5—7

Padec Izraela

36. David in Batšéba

Druga Samuelova knjiga 11,1—12,25

37. Kralj Salomon

Prva knjiga kraljev 2—3

38. Salomonov tempelj

Prva knjiga kraljev 8,1—9,9

39. Elija in Báalovi preroki

Prva knjiga kraljev 16,29—19,18

40. Padec Jeruzalema

Druga knjiga kraljev 25

Psalmi in pregovori

41. Gospod je moj pastir

Psalm 23

42. Usmili se me

Psalm 51

43. Slávi Gospoda

Psalm 103

44. Božanska modrost

Pregovori 1—4

45. Salomonovi pregovori

Pregovori 16—18

Preroki

46. Trpeči služabnik

Izaija 51—53

47. Jeremijev klic in sporočilo

Jeremija 1,1—3,5

48. Daniel v levji jami

Daniel 6,2–29

49. Jonova zgodba

Jona 1—4

50. Sodni dan

Malahija 1—3

II. Del: Nova zaveza

Živa Beseda

51. Beseda je postala meso

Evangelij po Janezu 1,1–18

52. Gabrielovo sporočilo

Evangelij po Luku 1

53. Jezusovo rojstvo

Evangelij po Luku 2,1–40

54. Janez Krstnik

Evangelij po Luku 3,1–20

55. Krst in skušnjava

Evangelij po Mateju 3,13—4,17

Jezusov nauk

56. Govor na gori – 1. del

Evangelij po Mateju 5,1—6,4

57. Govor na gori – 2. del

Evangelij po Mateju 6,5—7,29

58. Nebeško kraljestvo

Evangelij po Mateju 13

59. Usmiljeni Samarijan

Evangelij po Luku 10,25–37

60. Izgubljeno in najdeno

Evangelij po Luku 15

Jezusovi čudeži

61. Pet tisoč nahranjenih

Evangelij po Luku 9,1–36

62. Hoja po vodi

Evangelij po Mateju 14,22–36

63. Ozdravljenje slepega

Evangelij po Janezu 9

64. Ozdravljenje obsedenca

Evangelij po Marku 5,1–20

65. Obujenje Lazarja

Evangelij po Janezu 11

Jezusov križ

66. Zadnja večerja

Evangelij po Luku 22,1–46

67. Aretacija in sojenje

Evangelij po Janezu 18

68. Križanje

Evangelij po Janezu 19

69. Vstajenje

Evangelij po Janezu 20—21

70. Vnebohod

Apostolska dela 1,1–11

Rojstvo Cerkve

71. Binkoštni dan

Apostolska dela 2

72. Rast in preganjanje

Apostolska dela 3—4

73. Prvi mučenec

Apostolska dela 6,8—8,8

74. Širjenje besede

Apostolska dela 8,26–40

75. Dobra novica za vse

Apostolska dela 10,1—11,18

Pavlova potovanja

76. Pot v Damask

Apostolska dela 9,1–31

77. Prvo misijonsko potovanje

Apostolska dela 13—14

78. Zbor v Jeruzalemu

Apostolska dela 15

79. Več misijonskih potovanj

Apostolska dela 16—20

80. Pot v Rim

Apostolska dela 25—28

Pavel Cerkvam

81. Več kot zmagovalci

Pismo Rimljanom 8

82. Sad Duha

Pismo Galačanom 5,16—6,10

83. Božja bojna oprema

Pismo Efežanom 6,10–20

84. Veselite se v Gospodu

Pismo Filipljanom 4,2–9

85. Kristusovo prvenstvo

Pismo Kološanom 1,1–23

Pavel voditeljem

86. Starešine in diakoni

Prvo pismo Timoteju 3

87. Ljubezen do denarja

Prvo pismo Timoteju 6,3–21

88. Dobri Kristusovi vojaki

Drugo pismo Timoteju 2

89. Navdihnjenje Svetega pisma

Drugo pismo Timoteju 3,10—4,8

90. Gospodov prihod

Prvo pismo Tesaloničanom 4,13—5,11

Apostolski nauk

91. Najodličnejša pot

Prvo pismo Korinčanom 13

92. Novo stvarjenje v Kristusu

Drugo pismo Korinčanom 4,1—6,2

93. Živo upanje

Prvo Petrovo pismo 1,1—2,12

94. Vera in dela

Jakobovo pismo 1—2

95. Ljubite drug drugega

Prvo Janezovo pismo 3,11—4,21

Razodetje

96. Glas in videnje

Razodetje 1

97. Sporočila Cerkvam

Razodetje 2—3

98. Nebeški prestol

Razodetje 4—7

99. Aleluja!

Razodetje 19—20

100. Novi Jeruzalem

Razodetje 21—22